katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Zoznam študentov magisterského štúdia

1. ročník štúdia

Lucia Belčáková

Dávid Budinský

Martin Ferčík

Marián Haluška

Matúš Ištoňa

Jakub Krivý

Simona Maťašová

Vladimír Škerenčák

Adam Šolc

Michaela Trebichavská

2. ročník štúdia

Martin Andrejka

Michal Greschner

Miroslava Hudžíková

Dominik Kollár

Daniela Kreibiková

Angelika Kristófová

Ivana Masicová

Miloš Minarovič

Filip Moravčík

Zoznam študentov bakalárského štúdia

1. ročník štúdia

Adrián Bango

2. ročník štúdia

Alexandra Guťanová

Igor Marko

Patrik Marsal

Juraj Pančík

Kristína Reľovská

3. ročník štúdia

Pavol Baláž

Matej Čavojec

Andrej Fülöp

Miroslav Kosterec

Dávid Michal

Adriána Pastierovičová

Adam Rasuli

Patrik Štaffen

Monika Struháriková