katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

GIS 4 – Mapové informačné služby

Obsah

  1. Mapové služby - prehľad
  2. Komunikácia klient – server
  3. Typy mapových služieb
  4. Web Map Service
  5. Symbolika SLD & SE
  6. Web Feature service
  7. Formát GML
  8. Web Coverage Service
  9. Web Processing Service
  10. Ostatné služby
  11. Implementácie mapových služieb

filter

SLD

getFeature

insert

update

update2

coverage

execute

Skúška

formulár