katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Materiály a cvičné údaje ku školeniu Geomedia a ArcGIS

Materiály a cvičné údaje ku školeniu ArcGIS

Cvičenia

Údaje k cvičeniam

Cvičenie 1

Úlohy k cvičeniu 1

Cvičenie 2

Úlohy k cvičeniu 2

Cvičenie 3

Úlohy k cvičeniu 3

Cvičenie 4

Úlohy k cvičeniu 4

Cvičenie 5

Úlohy k cvičeniu 5

Samostatné úlohy

Údaje k samostatným úlohám

Úloha 1

Úloha 2

Úloha 3

Úloha 4

Úloha 5

Literatúra

Príručka k ArcGIS Desktop

Údaje na skúšku

Údaje na skúšku

Materiály a cvičné údaje ku školeniu Geomedia

Cvičenie 1 - Práca s Geoworkspace

Cvičenie 2 - Práca s connections, legendou a mapovými štýlmi

Cvičenie 3 - Vkladanie a editácia geometrie, tvorba údajového modelu, pripájanie rastrov