katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakultaGeografická báza údajov

Prednášky - zimný semester

prednáška 1

prednáška 2

prednáška 3

prednáška 4

prednáška 5

prednáška 6

prednáška 7


Cvičenia - letný semester

Blok 1 – 7.3.2017

Ukážka riešenia zadania č. 1 v PostgreSQL

Blok 2 – 14.3.2017

Ukážka riešenia zadania č. 1 v PostgreSQL

Blok 3 – 21.3.2017

Realizácia časti 19 tutoriálu http://workshops.boundlessgeo.com/postgis-intro/: vytváranie geometrie

Blok 4 – 4.4.2017

Implementácia údajového modelu KN: Údaje

Blok 5 – 25.4.2017

Blok 6 – 2.5.2017

Cvičné úlohy

Zadania - letný semester

Zadanie č. 1: termín odovzdania 28.3.2017 e-mailom na harcinikova@fns.uniba.sk

Zadanie č. 2: termín odovzdania 11.4.2017 e-mailom na harcinikova@fns.uniba.sk

Zadanie č. 3:údaje

termíny prezentácií: 30.5.2017, 6.6.2017, 13:00, G-16

Hodnotenie