katedrakartografie, geoinformatiky a DPZ

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Úvod do DPZ

Priebežné hodnotenie

ZDS, GLVK, GRR
ZIK, ZEP

Hodnotenie predmetu pre všetkých študentov:

2,5 boda - účasť na jednej téme cvičenia (dokopy za účasť 15 bodov)
5 bodov - správnosť a úplnosť vypracovaného zápisu z cvičenia (dokopy za zápisy 15 bodov)
70 bodov - úspešnosť písomnej skúšky - správne zodpovedanie a rozpísanie 10 otázok (potrebné dosiahnuť minimálne 40 bodov)

Spolu za predmet 100 bodov. Pre úspešné absolvovanie je potrebné dosiahnuť minimálne 60 bodov.

Harmonogram cvičení z predmetu Úvod do DPZ pre ZDS, GLVK (vyučujúci Kožuch):

DátumMiestnosťČas 15.40-17.10Téma
21.2.2017G-203skupina 1 a 2Parametre zvislej leteckej snímky
7.3.2017G-203skupina 1 a 2Analógová interpretácia (interpretácia farebnej syntézy)
14.3.2017G-203skupina 1 a 2Analógová interpretácia (interpretácia infračervenej snímky)
28.3.2017G-17/Askupina 1Import dát do QGIS, tvorba farebných syntéz, úprava kontrastu, výpočet NDVI
4.4.2017G-17/Askupina 2Import dát do QGIS, tvorba farebných syntéz, úprava kontrastu, výpočet NDVI
11.4.2017G-17/Askupina 1Výrezy a spájanie rastrov, Tvorba trénovacích množín
25.4.2017G-17/Askupina 2Výrezy a spájanie rastrov, Tvorba trénovacích množín
2.5.2017G-17/Askupina 1Klasifikácia obrazu, hodnotenie správnosti klasifikácie
9.5.2017G-17/Askupina 2Klasifikácia obrazu, hodnotenie správnosti klasifikácie

Cvičenie 3 - časť 1 pre ZDS

Harmonogram cvičení z predmetu Úvod do DPZ pre ZIK, ZEP, ZRR (vyučujúci Stanková):

DátumMiestnosťČas 9.50-11.20Téma
21.2.2017G-111skupina 1 a 2Parametre zvislej leteckej snímky
7.3.2017G-111skupina 1 a 2Analógová interpretácia (interpretácia farebnej syntézy)
14.3.2017G-111skupina 1 a 2Analógová interpretácia (interpretácia infračervenej snímky)
21.3.2017G-16/Askupina 1Import dát do QGIS, tvorba farebných syntéz, úprava kontrastu, výpočet NDVI
28.3.2017G-16/Askupina 2Import dát do QGIS, tvorba farebných syntéz, úprava kontrastu, výpočet NDVI
4.4.2017G-16/Askupina 1Výrezy a spájanie rastrov, Tvorba trénovacích množín
11.4.2017G-16/Askupina 2Výrezy a spájanie rastrov, Tvorba trénovacích množín
25.4.2017G-16/Askupina 1Klasifikácia obrazu, hodnotenie správnosti klasifikácie
2.5.2017G-16/Askupina 2Klasifikácia obrazu, hodnotenie správnosti klasifikácie

Prezentácie k cvičeniam:

Cvičenie 3 - časť 1

Cvičenie 3 - časť 2

Cvičenie 3 - časť 3


Údaje k cvičeniam:

Metaúdaje k Landsat 8

Vzorový shape na trénovacie množiny

Testovacie polygóny